Kategori “Allmänt”

Info gällande distansundervisning den 1 september!!!

Med anledning av många sjukanmälda elever i åk 1 och åk 3 har vi beslutat att vi kommer bedriva distansundervisning enligt följande: Åk 1 – Full distansundervisning from tisdag 1 september, till att börja med hela v 36. Åk 2…

Skolstart åk1

Samling vid Volvogymnasiets entré kl.08.00. Vi har två entréer och kommer att finnas på plats vid båda två och visa vart du ska ta vägen. Du kommer få ett introduktionsbrev på posten förhoppningsvis innan skolstart. Du kan även läsa det…

Skolstartstider hösttermin 2020

Vi kommer nu återigen att genomföra undervisning i skolans lokaler. Respektive årskurs startar enligt informationen nedan. Hösttermin: 2020-08-13 – 2020-12-18 Åk 1 startar 20-08-13 Åk 2 startar 20-08-20 Åk 3 startar 20-08-17   Vårtermin: 2021-01-07 – 2021-06-11

Student 2020

Vi begränsar studenten 2020 att endast gälla närmaste familjen. Studenterna på Volvogymnasiet har fått information om hur dagen är tänkt. (finns också skriftligt på Fronter)  

Hemundervisning och undervisning på skolan

Volvogymnasiet kommer att göra vissa undantag för att kunna säkerställa rättssäkra betyg. I dessa undantagsfall kommer eleverna att utföra uppgifter på skolan i mindre grupper och hållas åtskilda ifrån varandra. Detta förutsätter att eleven har varit helt symtomfri gällande förkylning…

Uppdatering 200312 kl 15.32 Coronavirus och Volvogymnasiet

Information coronavirus 200312 kl 15.32 Volvogymnasiet följer folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande covid-19. Skolor/förskolor tar INTE emot elever/barn med något av följande symtom, förkylning, luftvägssymtom, hosta och/eller feber Du ska vara symtomfri 48 h innan du går tillbaka till skolan/förskolan Ring 1177…

Öppet Hus 2019

Onsdagen den 4 dec kl.18 och kl.19. Vi startar med information i Grönvalls sal på Powertrains besökscentrum som ligger bredvid Volvogymnasiet.  Därefter får du en guidad tur på Volvogymnasiet med hjälp av våra elever. Välkommen! (klicka på kartan för att…

Läsårstider 2019-2020

Hösttermin:    2019-08-15 – 2019-12-20 Åk 1 startar 19-08-15 Åk 2 startar 19-08-21 Åk 3 startar 19-08-19 Vårtermin:      2020-01-08 – 2020-06-12 Eleverna är lediga följande dagar:   Höstlov           28 oktober-1 november          (v44) Sportlov         10-14 februari                                     (v07) Studiedag/ 26 september…

Volvogymnasiet student 2019

Studentveckan Onsdag 12 juni Studentmiddag med lärare och företaget Fredag 14 juni Studentdag! Fotografering på Västerhöjd (på morgonen, exakt tid ej klart än) Studentavslutning på Valhall kl.10.00 Skoldagen slutar med utspring ca kl.11.15. (vid ingång biblioteket)