Vår historia

1952 startade Volvo sin industriskola med en treåårig utbildning för elever som hade avslutat folkskolan. Utbildningen innehöll huvudsakligen praktiska ämnen och till stor del praktik. Det teoretiska inslaget beträffande naturvetenskap, matematik och språk var mycket ringa. Industriskolan hade ett visst statligt stöd.

1981 ombildades skolan till en gymnasial lärlingsutbildning med kommunen som huvudman.

1985 genomfördes ännu en förändring. Industriskolan övergick då till ett treårigt Industrigymnasium med en högre teoretisk nivå och med ett mindre inslag av praktikperioder. En samverkan etablerades med Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Samma år startade också utbildningsverksamhet för medarbetare, framför allt i styrsystem. I takt med bland annat den ökade automatiseringen utgjorde vuxenutbildningen en allt större del av utbildningsaktiviteterna.

1990 marknadsförde skolan tekniska kurser för alla anställda och nya utbildningsområden tillkom.

Sedan 1994 har skolan varit en friskola med statlig tillsyn och statsbidrag. Detta år fick också skolan namnet Volvogymnasiet. Volvogymnasiet har ett gott renommé bland företag, skolor och ungdomar.

Från 1995 anses medarbetarutbildningen använda den största delen av utbildningsenhetens resurser. Kombinationen gymnasium – medarbetarutbildning gör att vi kan arbeta med de senaste teknikerna inom utbildningen.

Under 1997 startades ett utvecklingsarbete för hur utbildningsenheten skall stödja ortens verksamheter på bästa sätt. Det framkom vikten av ett processorienterat arbetssätt, utveckling av program med hjälp av specialister och helhetssyn utifrån kundernas behov och Volvos filosofi, att ha en hög beställarkompetens inom kompetensområden som vi skall köpa, att anpassa intern utbildning med egna resurser där det är lönsamt. Samordning och synergier betonades. Det resulterade i Volvo Kompetenscenter Skövde (VKS).

1999 har inneburit omfattande organisatoriska förändringar för våra ägare och kunder vilket också återverkar på VKS uppdrag 2000. Samordning och synergier mellan våra kunder får nya förutsättningar och kunden ”tar tillbaka” beställarkompetensen. Framtoning av Volvo Kompetenscenter som en mycket skicklig leverantör av kompetensutvecklingstjänster blir tydlig år 2000.

2017 flyttades undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena från Västerhöjdsgymnasiet till Volvogymnasiet och därmed utökat skolan med tre nybyggda undervisningslokaler.

2021 Volvo Car Engine, Skövde blev ett nytt företag och heter numera Aurobay. Detta betyder att hälften av våra elever också bytte arbetsgivare till ovanstående.

2022, 2 maj Volvogymnasiet byter huvudman, från Volvo Car Corporation AB till Volvo AB.

Ägare

Volvo Kompetenscenter är numera ett dotterbolag i koncernen Volvo AB och heter Volvo Industrial Academy AB.