Info gällande distansundervisning den 1 september!!!

Med anledning av många sjukanmälda elever i åk 1 och åk 3 har vi beslutat att vi kommer bedriva distansundervisning enligt följande:

  • Åk 1 – Full distansundervisning from tisdag 1 september, till att börja med hela v 36.
  • Åk 2 – Undervisning som tidigare, distans på onsdagar.
  • Åk 3 – Full distansundervisning from tisdag 1 september, till att börja med hela v 36.

Vissa undantag kommer att ske i åk 3 på onsdag och torsdag. Meddelande om undantagen sker via kursrummen i aktuell kurs i yrkesinriktningen.

Besked om hur det kommer att se ut v 37 kommer via Fronter senast fredag lunch v 36.

All viktig information som rör eleverna sker via Fronter!