Ledighetsansökan och frånvaro

 

blanketten för ledighetsansökan: länk

 

All ledighet och frånvaro ska anmälas i förväg till skolan.

Planerad ledighet

Ledighetsansökan fylls i och lämnas för godkännande till mentor och lärare till de lektioner eleven missar. Mentor kan godkänna ledigheter upp till tre dagar. Ledighetsansökningar därutöver godkänns av rektor.

Ej planerad frånvaro upp till en halv dag, exempelvis akut läkarbesök

Mail skickas snarast till mentor och kursansvarig för registrering i skola24.

Mailet ska innehålla

  1. Anledning
  2. Vilka lektioner frånvaron gäller
  3. När eleven är borta (vilka klockslag).