Läsårstider & lovdagar

 Hösttermin:

2023-08-17 – 2023-12-22
Åk 1 startar 23-08-17
Åk 2 startar 23-08-24
Åk 3 startar 21-08-21

Vårtermin:

2024-01-08 – 2024-06-14

Eleverna är lediga följande dagar:

Höstlov           30 oktober – 3 november   (v44)
Jullov               23 december -7 januari
Sportlov          12-16 februari                          (v07)
Påsklov            25 mars – 1 april                      (v13)
Lovdag            10 maj
Lovdag            7 juni

Övriga aktiviteter:

Temadag         22 november
Friluftsdag:     12 mars (OBS! preliminärt datum)
Friluftsdag:     27 maj (OBS! preliminärt datum)

Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:

APL åk 1 (Skövde):                                       Åk1     v06
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):         Åk3     v04-06
APL åk 3 (Skövde):                                       Åk3     v16-24

Schemabrytande aktiviteter:

Luciafirande
Nationella prov