Student 2020

Vi begränsar studenten 2020 att endast gälla närmaste familjen.

Studenterna på Volvogymnasiet har fått information om hur dagen är tänkt.
(finns också skriftligt på Fronter)