Klagomål på utbildningen

Klagomålshantering. Enligt 4 Kap 8 § i skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.

Arbetsgång för ett klagomål mot Volvogymnasiet:

  • Klagomål kan lämnas in av vem som helst personligen, via mail eller telefon till vem som helst som arbetar på Volvogymnasiet. Upplysningsvis finns kontaktuppgifter på alla anställda på Volvogymnasiets hemsida.
  • Den personen som arbetar på Volvogymnasiet som tar emot ärendet skriver ner synpunkterna i ett mail och skickar det till rektorn.
  • Rektor fördelar ärendet till lämplig person som utreder ärendet och återkopplar till den som inkommit med klagomålet. Rektor blir informerad om hur klagomålet har behandlats.
  • Rektor är ytterst ansvarig för att ärendet avslutas och är återkopplat till berörd part.