Hemundervisning och undervisning på skolan

Volvogymnasiet kommer att göra vissa undantag för att kunna säkerställa rättssäkra betyg.

I dessa undantagsfall kommer eleverna att utföra uppgifter på skolan i mindre grupper och hållas åtskilda ifrån varandra.

Detta förutsätter att eleven har varit helt symtomfri gällande förkylning, luftvägssymtom, hosta och/eller feber i 48 timmar innan besöket på skolan.

Beslut fattas med hänsyn till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger ut.

/Hans Karlsson, rektor Volvogymnasiet.

 

”Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor.”

Hämtat den 27 mars 2020 ifrån:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/

 

”Skolor bör i första hand, när det är möjligt, försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg.”

Hämtat den 27 mars 2020 ifrån:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19