Skolans mål

Eleven

  • Ska trivas och god stämning ska råda på skolan
  • Ska ha inflytande och möjlighet att påverka
  • Ska känna stolthet och vara goda ambassadörer för Volvogymnasiet
  • Ska få den utbildning som överträffar elevens förväntningar

Företagen och samhället

  • Rätt utbildade elever som motsvarar företagens krav
  • Utbildning som ger möjlighet till vidare studier på högskola/universitet