Skolans mål

”tillsammans utbildar och utvecklar  vi medarbetare till världsklass”

För oss innebär detta att eleven..

  • Ska trivas och god stämning ska råda på skolan
  • Ska ha inflytande och möjlighet att påverka
  • Ska känna stolthet och vara goda ambassadörer för Volvogymnasiet
  • Ska få den utbildning som överträffar elevens förväntningar
  • Utbildning som ger möjlighet till vidare studier på högskola/universitet

och att företagen och samhället får..

  • Välutbildade elever som motsvarar dagens krav
  • Medborgare med bred utbildning vilket ger stora möjligheter till vidare studier