Gymnasiearbete

I årskurs 3 gör elever ett gymnasiearbete där man arbetar tillsammans i ett projekt. Gruppen består vanligtvis av 4-5 elever där eleverna får tillverka en gemensam teknikprodukt eller jobba i ett gemensamt projekt. Alla uppdrag kommer från företaget.

Gymnasiearbetet genomförs som ett projekt, varje elev skriver en rapport och avslutas med en Teknikmässa där produkten visas och testas för anhöriga, anställda på Volvo samt övriga intresserade.