Fronter

Fronter är Volvogymnasiets webportal. Den används som ett verktyg för att sprida information. Här kan du hitta bl a schema, nyheter och kontaktinformation till elever och personal.
Fronter finns på adressen https://fronter.com/volvogymnasiet

Användarid får du under kursen i Datakunskap.