Teambuilding & trivselaktiviteter

  • För att vi tillsammans ska skapa gemenskap och trivas ihop är det vid skolstart två introduktionsdagar på internat på temat ”Kommunikation och Samarbete”. Studieteknik står även på schemat i introduktionen.

Introduktionsvecka

Alla elever i åk1 går en introduktionsvecka. De första dagarna får man se skolans lokaler, lära sig studieteknik, prova ut arbetskläder, bli fotograferad för passerkort och får information om Volvogymnasiet.

I två dagar åker sedan klassen gemensamt till Hökensås för att lära känna varandra. Dessa dagar brukar svetsa samman klassen och de flesta känner varandra ganska väl efter detta. Tilll Hökensås kommer även åk2 på besök under några timmar. Åk2 har fått i uppdrag att ordna en aktivitet för åk1 och 2 tillsammans och aktiviteten ersätter den sk insparken.

Elevkåren

Volvogymnasiets elevkår är en viktig del av skolan och representanterna väljs demokratiskt av eleverna och samarbetar med skolledningen.

Läs mer om elevkåren

Kursutvärderingar

Det finns alltid saker att förbättra. Vi jobbar med ständigt förbättringarbete och en del av detta är att efter varje avslutad kurs genomföra eleverna en kursutvärdering. Utefter denna förändras eller förstärks kursen.

Gemensamma aktiviteter på Volvogymnasiet

Vi har alltid minst 3 temadagar på ett läsår.

Temadag 1:

Ibland bjuder vi in föreläsare med aktuella ämnen, andra år har vi ”tipspromenad” med olika aktiviteter över hela Skövde och vart tredje år åker vi till Boda Borg.

Temadag 2:

Volleybollturnering på Arenan för hela skolan

Temadag 3:

Friluftsdag med massor av olika aktiviteter. Du kan välja på bl a beachvolleyboll, tipspromenad, fiske, fotboll m m.