Skolstartstider hösttermin 2020

Hösttermin:

2020-08-13 – 2020-12-18

Åk 1 startar 20-08-13

Åk 2 startar 20-08-20

Åk 3 startar 20-08-17

 

Vårtermin:

2021-01-07 – 2021-06-11