Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av eleven själv, varje dag till Annelie Kinell 0733-333853, innan lektionsstart. EJ sms.

Har du förkylningssymptom behöver du vara hemma i två symptomfria dagar innan du kan komma tillbaka till skolan. Har du testat dig för covid-19 måste du vara hemma minst tills du fått svaret.

 

Annelie Kinell


Annelie Kinell
Gymnasiekoordinator
0733-333853


 

Sjuksköterska

Marléne Johansson har sitt kontor på Västerhöjdsgymnasiet men kommer till Volvogymnasiet på onsdag fm.