Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av eleven, varje dag till Annelie Kinell 0733-333853, innan lektionsstart.

Sms är ej giltig som sjukanmälan första sjukdagen. Om samtalet inte går fram – prata in på telefonsvararen.
Sjukanmälan nås lättast mellan kl.07-08. Behöver du ringa innan kl.07.00 var vänlig och ring endast ett samtal och prata in på telefonsvararen direkt.

Har du förkylningssymptom behöver du vara hemma i två symptomfria dagar innan du kan komma tillbaka till skolan. Har du testat dig för covid-19 måste du vara hemma minst tills du fått svaret.

 

Annelie Kinell


Annelie Kinell
Gymnasiekoordinator
0733-333853


 

Sjuksköterska

Marléne Johansson har sitt kontor på Västerhöjdsgymnasiet men kommer till Volvogymnasiet på onsdag förmiddagar.