Uppdatering 200312 kl 15.32 Coronavirus och Volvogymnasiet

Information coronavirus 200312 kl 15.32

Volvogymnasiet följer folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande covid-19.

  • Skolor/förskolor tar INTE emot elever/barn med något av följande symtom, förkylning, luftvägssymtom, hosta och/eller feber
  • Du ska vara symtomfri 48 h innan du går tillbaka till skolan/förskolan
  • Ring 1177 istället för att besöka vårdcentral eller sjukhus
  • Tvätta händerna noggrant. Speciellt efter toalettbesök och inför måltid
  • Hosta i armvecket
  • Ring 11313 vid allmänna frågor om coronaviruset

Läs https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

 

Förtydligande information från Folkhälsomyndigheten i bilaga.

Volvogymnasiet följer folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande covid-19.

På www.folkhalsomyndigheten.se/…/ hittar du information och på www.skovde.se hittar du kommunens information riktad till allmänheten.

För allmänna frågor specifikt gällande coronaviruset ring 11313.