Digitala formulär årskurs 1

Vi använder Skola24 för att reigustrera eventuell frånvaro. När ditt Skola24-konto är registrerat får du som vårdnadshavare ett e-postmeddelande med en aktiveringskod. Med hjälp av aktiveringskoden aktiverar du ditt eget konto och väljer då ditt personliga användarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24.

Anmälan till Skola24

 

Om vi behöver komma i kontakt med anhöriga till en elev är det viktigt att vi har relevanta kontaktuppgifter. Är det så att de uppdateras under skoltiden måste ni höra av er till oss.

Anmälan för närmast anhörig