Covid -19: Anpassningar på Volvogymnasiet.

Volvogymnasiet håller sig uppdaterad varje vecka enligt de rekommendationer som kommer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten. Därefter anpassas undervisningsmiljön och information förmedlas till alla berörda.

Gå runt på skolan

Vi har 3D-scannat skolan så du covid-säkert kan titta i alla våra lokaler, vart du än befinner dig.       (Klicka på bilden för att komma dit) Kolla gärna in vårt digitala Öppet Hus: till Öppet Hus

Distansundervisning

Volvogymnasiet går in i distansundervisning från 7/12 fram till jullovet enligt de riktlinjer som kom 3/12. Några elever kommer kallas in för prov och praktiska moment. Information finns i respektive kursrum på Fronter.

Info gällande distansundervisning den 1 september!!!

Med anledning av många sjukanmälda elever i åk 1 och åk 3 har vi beslutat att vi kommer bedriva distansundervisning enligt följande: Åk 1 – Full distansundervisning from tisdag 1 september, till att börja med hela v 36. Åk 2…

Skolstart åk1

Samling vid Volvogymnasiets entré kl.08.00. Vi har två entréer och kommer att finnas på plats vid båda två och visa vart du ska ta vägen. Du kommer få ett introduktionsbrev på posten förhoppningsvis innan skolstart. Du kan även läsa det…

Skolstartstider hösttermin 2020

Vi kommer nu återigen att genomföra undervisning i skolans lokaler. Respektive årskurs startar enligt informationen nedan. Hösttermin: 2020-08-13 – 2020-12-18 Åk 1 startar 20-08-13 Åk 2 startar 20-08-20 Åk 3 startar 20-08-17   Vårtermin: 2021-01-07 – 2021-06-11

Student 2020

Vi begränsar studenten 2020 att endast gälla närmaste familjen. Studenterna på Volvogymnasiet har fått information om hur dagen är tänkt. (finns också skriftligt på Fronter)  

Hemundervisning och undervisning på skolan

Volvogymnasiet kommer att göra vissa undantag för att kunna säkerställa rättssäkra betyg. I dessa undantagsfall kommer eleverna att utföra uppgifter på skolan i mindre grupper och hållas åtskilda ifrån varandra. Detta förutsätter att eleven har varit helt symtomfri gällande förkylning…