Läsårstider 2021-2022

Hösttermin:

2021-08-19 – 2021-12-22
Åk 1 startar 21-08-19
Åk 2 startar 21-08-25
Åk 3 startar 21-08-23

Vårtermin:
2022-01-10 – 2022-06-17

Eleverna är lediga följande dagar:

Studiedag              14 september Gäller endast åk 3
Höstlov                   1-5 november (v44)
Jullov                        23 december -7 januari
Sportlov                  14-18 februari v07)
Studiedag               17 mars  Gäller endast åk 2
Påsklov                   11 april – 18 april (v15)
Studiedag               19 april Gäller endast åk 1 och 3
Lovdag                     27 maj Gäller samtliga elever
Helgdag                  6 juni Gäller samtliga elever

Övriga aktiviteter:

Temadag                6 oktober
Friluftsdag:             29 november
Friluftsdag:             13 maj           (OBS! preliminärt datum)

Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:

APL åk 1 (Skövde):                                                              Åk1               v05
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):                                Åk3               v04-06
APL åk 3 (Skövde):                                                              Åk3               v16-24
Under praktiken (APL) förekommer ingen undervisning på Västerhöjd.

Schemabrytande aktiviteter:
Luciafirande
Nationella prov