Student 11 juni

Studentavslutning genomförs klassvis enligt tiderna nedan.
Plats: Powertrains samlingssal, Grönvalls sal. (ligger bredvid skolan)
Närmaste familjemedlemmar får närvara vid utspringet och kommer bli tilldelad en plats utanför.
Dock gäller det endast närmaste familj och max 4 personer/elev. Har eleven fler än två syskon får de givetvis också följa med men inga andra undantag görs.
Familj till elever i 3A får komma tidigast kl.11.10.
Studenten kommer att streamas för alla som vill vara med, länk publiceras på hemsidan och Fronter under vecka 23.
3B
09.30 Fotografering
09.45 Studentavslutning i Grönvalls sal
10.35 Utspring
11.00 Familjerna avlägsnar sig från området för att ge plats åt nästa omgång familjer
3A
09.45 Fotografering
Pausbaugette på skolan
10.50 Studentavslutning i Grönvalls sal
11.10 Ytan utanför Grönvalls sal öppnas för familjer till 3A
11.40 Utspring.
OBS! Ingen konfetti vid utspringet!