Covid -19: Anpassningar på Volvogymnasiet.

Volvogymnasiet håller sig uppdaterad varje vecka enligt de rekommendationer som kommer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten. Därefter anpassas undervisningsmiljön och information förmedlas till alla berörda.