Distansundervisning

Volvogymnasiet går in i distansundervisning från 7/12 fram till jullovet enligt de riktlinjer som kom 3/12. Några elever kommer kallas in för prov och praktiska moment. Information finns i respektive kursrum på Fronter.