Trafik utanför Volvogymnasiet

Trafiksituationen utanför Volvogymnasiet har eskalerat och det är bara en fråga om tid innan något händer. Ni som skjutsar  och hämtar våra elever till skolan, stanna vid Powertrains besökscenter, Nyeport där det finns gott om plats att stanna och se sig för, både för bilister och gångare.