Till föräldrar: Föräldramöte om unga och droger – för dig som har barn i åldern 11-18 år

Välkommen till ett digitalt föräldramöte för dig som är vårdnadshavare för ett barn eller ungdom på någon av Skövdes grund- eller gymnasieskolor!
Skövde kommun satsar på att motverka drogliberala attityder bland unga, och det här är en del av denna satsning.

Datum: 30/11
Tid: 18.00-19.15
Plats: digitalt via Teams

Ni föräldrar är otroligt viktiga för era barn och har stor möjlighet att påverka deras utveckling. Under mötet informerar vi därför om vad risk– och skyddsfaktorer är och hur de kan påverka hur ett barn utvecklas. Andra delar ur innehållet är: Drogläget i Skövde, cannabis – huvuddrogen bland våra unga, konkreta tips riktade till föräldrar och information om var du kan hitta stöd om du är orolig för ditt barn.

Mer info och anmälan:
Föräldramöte om unga och droger (skovde.se)

Med vänlig hälsning

Catharina Ejdebäck Brinck

ANDT-pedagog

Tel:0500-498863
eller 0500-498000 (kontaktcenter Skövde kommun)