Läsårstider 2022-2023

Hösttermin:

2022-08-18 – 2022-12-22

Åk 1 startar 22-08-18 kl.08.00
Åk 2 startar 22-08-24
Åk 3 startar 22-08-22

Vårtermin:

2023-01-09 – 2023-06-16

Eleverna är lediga följande dagar:

Studiedag       20 september Gäller endast åk 3
Höstlov           31 oktober – 4 november (v44)
Jullov               23 december -8 januari
Studiedag       23 januari Gäller endast åk 1
Sportlov          13-17 februari (v07)
Studiedag       16 mars Gäller endast åk 2
Påsklov            3 april – 10 april (v14)
Lovdag            19 maj Gäller samtliga elever
Lovdag            5 juni Gäller samtliga elever

Övriga aktiviteter:

Temadag         28 september
Friluftsdag:     28 november
Friluftsdag:     26 maj (OBS! preliminärt datum)

 Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:

APL åk 1 (Skövde):  Åk1     v06
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):  Åk3     v04-06
APL åk 3 (Skövde): Åk3     v16-24
Under praktiken (APL) förekommer ingen undervisning på Västerhöjd.