Sjukanmälan och covid-19

Sjukanmälan görs av eleven, varje dag till Annelie Kinell 0733-333853, innan lektionsstart.

Sms är ej giltig som sjukanmälan första sjukdagen. Om samtalet inte går fram – prata in på telefonsvararen.
Sjukanmälan nås lättast mellan kl.07-08. Innan 07.00 kan du prata in ett meddelande på telefonsvararen.

Alla tidigare covid-19-restriktioner är nu borttagna.
Är du frisk – kan du gå till skolan.
Är du sjuk med förkylningssymptom – stanna hemma + en dag extra så du vet att du verkligen är frisk innan du kommer tillbaka till skolan igen.