Sjukanmälan och lite info om covid-19

Sjukanmälan görs av eleven, varje dag till Annelie Kinell 0733-333853, innan lektionsstart.

Sms är ej giltig som sjukanmälan första sjukdagen. Om samtalet inte går fram – prata in på telefonsvararen.
Sjukanmälan nås lättast mellan kl.07-08. Behöver du ringa innan kl.07.00 var vänlig och ring endast ett samtal och prata in på telefonsvararen direkt.

Är du hemma för förkylningssymptom behöver du testa dig för covid-19. Testet görs av vårdcentral eller via 1177.se. Vid positivt svar – hör av dig till skolan för besked. Vi kan eventuellt behöva starta en smittspårning.

Kort info om smittspårning:

Som elev kan du bli kontaktad för smittspårning. Till detta används gurgeltest som kan genomföras och lämnas in på Volvogymnasiet för vidare analys på labb. Antalet gurgeltester är begränsat och behöver vi testa fler elever än vi har tester hänvisar vi till vårdcentral för smittspårning.
Du kan fortfarande gå till skolan under tiden om du är symptomfri men i övrigt bör du hålla dig borta från fritidsaktiviteter och umgänge på fritiden medan smittspårningen pågår. Detta gäller i totalt 7 dagar eller om testet visar sig vara negativt och kommer innan tidsfristen på 7 dagar gått ut.
Närmare information lämnas ut skriftligt tillsammans med gurgeltesterna.