Läsårstider 2018-2019

Hösttermin:    2018-08-16 – 2018-12-21
Åk 1 startar 18-08-16
Åk 2 startar 18-08-22
Åk 3 startar 18-08-21

Vårtermin:      2019-01-07 – 2019-06-14

Eleverna är lediga följande dagar:


Höstlov
           29 oktober-2 november          (v44)

Sportlov         11-15 februari      (v07)

Studiedag
27 september       OBS! Endast de som har Västerhöjdsundervisning

Lovdag
23 januari                OBS! Endast de som har Västerhöjdsundervisning
4 mars                       OBS! Gäller samtliga elever
31 maj                       OBS! Gäller åk1 och 2
7  juni                         OBS! Gäller åk1 och 2

Påsklov           15-18 april    (v16)                          

Övriga aktiviteter :

Temadag        11 september

Friluftsdag:
27 november
20 maj (OBS! preliminärt datum)

Öppet Hus 6 dec (åk2 och 3)

Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:
APL åk 1 (Skövde):                                        Åk1     v05
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):          Åk3     v04-06
APL åk 3 (Skövde):                                        Åk3     v15-24 (påsklov v16)

Under praktiken (APL) förekommer ingen undervisning på Västerhöjd. 

Schemabrytande aktiviteter:
Luciafirande
Nationella prov