Läsårstider 2017-2018

Hösttermin:    2017-08-17 – 2017-12-22

Vårtermin:      2018-01-08 – 2018-06-15

Eleverna är lediga följande dagar:

Höstlov           30 oktober-3 november          (v44)

Sportlov         12-16 februari                               (v07)

Studiedag
28 september       OBS! Endast de som läser på Västerhöjd detta datum

Lovdagar
28 november        OBS! Endast de som läser på Västerhöjd detta datum
24 januari               OBS! Endast de som läser på Västerhöjd detta datum
5 mars                      OBS! Gäller samtliga elever
30 april                    OBS! Gäller samtliga elever
11 maj                      OBS! Gäller samtliga elever

Påsklov           26-30 mars                             (v13)

Övriga aktiviteter :

Temadag:
11 oktober

Friluftsdag:
27 november
1 juni   (OBS! preliminärt datum)

Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:
APL åk 1 (Skövde):                                        Åk1     v05
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):          Åk3     v04-06
APL åk 3 (Skövde):                                        Åk3     v16-24

Under praktiken (APL) förekommer ingen undervisning på Västerhöjd. 

 Schemabrytande aktiviteter:
Luciafirande
Nationella prov