Teambuilding & trivselaktiviteter

För att vi tillsammans ska skapa gemenskap och trivas ihop är det vid skolstart två introduktionsdagar på internat på temat ”Kommunikation och Samarbete”. Studieteknik står även på schemat i introduktionen.

Introduktionsvecka

Alla elever i åk1 går en introduktionsvecka. De första dagarna får man se skolans lokaler, lära sig studieteknik, prova ut arbetskläder, bli fotograferad för passerkort och får information om Volvogymnasiet.

I två dagar åker sedan klassen gemensamt till Hökensås för att lära känna varandra. Dessa dagar brukar svetsa samman klassen och de flesta känner varandra ganska väl efter detta. Tilll Hökensås kommer även åk2 på besök under några timmar. Åk2 har fått i uppdrag att ordna en aktivitet för åk1 och 2 tillsammans och aktiviteten ersätter den sk insparken.

Till Hökensås tar man med sig egna sängkläder, kläder efter väder, papper och penna.

Avfärd torsdag kl.08.00 från Volvogymnasiet. Hemfärd från Hökensås ca 15.00, fredag.

Temadagar på Volvogymnasiet

Vi har alltid minst 3 temadagar på ett läsår.

Temadag 1:

1: föreläsare bjuds in och vi gör grupparbete tillsammans enligt dagens tema
2: Alla elever åker till Boda Borg tillsammans med lärare

Temadag 2:

Volleybollturnering på Arenan för hela skolan

Temadag 3:

Friluftsdag med massor av olika aktiviteter. Du kan välja på bl a beachvolleyboll, tipspromenad, fiske, fotboll m m.