Inriktad på både yrke och högskola

Jobba eller läsa vidare?

Volvogymnasiets inriktning ger dig både ett yrke och en högskolebehörighet!

Vår skola är unik eftersom vi erbjuder två utbildningar i en. Efter vår utbildning har du möjlighet att antingen gå direkt ut i arbetslivet eller fortsätta dina studier vid högskola eller universitet. Detta löser vi genom att du som elev har möjlighet att läsa utökade kurser.

Anställning

Om du läser på Volvogymnasiet blir du visstidsanställd på Volvo Powertrain eller Aurobay (fd Volvo Cars) under de tre studieåren och är då tjänstledig för studier. Efter fullgjorda studier finns det goda möjligheter till att erbjudas en anställning. En av förutsättningarna är att du uppfyller företagets gällande krav på bl.a hälsokontroll. Anställning sker då enligt gällande arbetslagstiftning.

Bra resurser

Vår skola har tillgång till den teknologi som Volvobolagen använder och en egen maskinpark. Många av våra kurser kräver att du har tillgång till en dator. Vid kursstart får du därför tillgång till en egen laptop som du använder under utbildningen.

Teori och praktik varvas

Vi erbjuder en utbildning där du får tillfälle att varva gedigen teoretisk utbildning med praktiska moment. En del kurser förlägger vi ute på Volvo Powertrain respektive Aurobay. De flesta av programmets ämnen  läser du på Volvogymnasiet och ett fåtal teoretiska ämnen samt idrott läser du vid Västerhöjdsgymnasiet.

Kurser

Individuell studieplan (PDF)