Industritekniskt program

– inriktning produkt och maskinteknik

Så här läser vi

För att vi tillsammans ska skapa gemenskap och trivas ihop är det vid skolstart två introduktionsdagar på internat på temat ”Kommunikation och Samarbete”. Studieteknik står även på schemat i introduktionen.

De flesta av de gymnasiegemensamma ämnena läser man traditionellt med flera olika lektioner varje dag. Karaktärsämnen, samt vissa gymnasiegemensamma ämnen, läser eleven i block. Det innebär att eleven läser en och samma kurs under ett visst antal dagar tills det att kursen är slut.

På Volvogymnasiet läser du upp till 3300 poäng för att uppfylla Volvobolagens samt övrig industris krav på yrkeskompetens. Vi ger dig en proffsig utbildning samt stora möjligheter att läsa vidare på högskolan. Hur väl förberedd för högskolan du vill bli kan du styra genom individuella val.

Under årskurs 1 läser alla elever samma kurser. Här får du möjlighet att testa på olika kurser och får då en inblick i olika  yrken. Vi utbildar samtliga er elever så att ni får kompetens att klara av att arbeta i en automatiserad produktion. Efter årskurs 2 kan du sedan välja vilken ytterligare yrkesinriktning du vill satsa på.

I dagsläget finns det fem olika yrkesinriktningar att välja på:

  • Serviceelektriker
  • Servicemekaniker
  • Produktionstekniker
  • Gjuteritekniker
  • Automationstekniker

Läs mer om våra yrkesval