Attitydgrupp/Skolkonferens

Attitydgruppen/Skolkonferens är elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan.

David Haraldsson

Årskurs 3

Pauline Björk

Årskurs 3

Lukas Zander

Årskurs 2

Saga Nyberg

Årskurs 2

Benjamin Engvall

Årksurs 2

Isabell Carlsson

Årskurs 1

Matilda Åkesson

Årskurs 1