Attitydgrupp/Skolkonferens

Attitydgruppen/Skolkonferens är elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan.

Lukas Zander

Årskurs 3

Saga Nyberg

Årskurs 3

Benjamin Engvall

Årskurs 3

Isabell Carlsson

Årskurs 2

Matilda Åkesson

Årskurs 2

Elev

Årskurs 1

Elev

Årskurs 1