Industritekniska programmet

På Volvogymnasiet kan du läsa Industritekniska programmet

Industriell produktion utförs av människor som hjälps åt. På Volvogymnasiet utvecklas din förmåga att tillsammans med andra utveckla en hållbar produktion för framtiden. Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och hos oss blir du förberedd för framtiden. Ett företags överlevnad är helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen kommer att utveckla din förmåga till att lösa problemlösning och stimulera dig att upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar.

Volvogymnasiet utbildar inom det industritekniska programmet. Efter studenten har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom automatiserad tillverkning. Utbildningen ger dig kunskap om produktframtagning, produktionsprocessens olika delar och själva produktionen.

Kontakta oss eller läs mer om de olika yrkesvalen här!

Industritekniska programmet

I en industri jobbar människor som hjälps åt. På Volvogymnasiet utvecklas din förmåga att tillsammans med andra jobba för en hållbar produktion för framtiden.

Volvogymnasiet utbildar inom det industritekniska programmet. Efter studenten har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom automatiserad tillverkning. Utbildningen ger dig kunskap om produktframtagning, produktionsprocessens olika delar och själva produktionen.

 

Varför ska du välja det industritekniska programmet?

Det industritekniska programmet ger dig förmåga att förstå hela den industriella tillverkningsprocessen, hur man använder utrustningen, bearbetar material samt hur produkternas kvalitet kan säkras. Du lär dig om de olika produktionsleden och hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Du får också både kunskap och erfarenhet om arbetets organisation, ekonomi, resursanvändning och arbetsmiljö.

 

Varför ska du välja Volvogymnasiets industritekniska program?

Vi har en härlig samarbetsanda då vi jobbar med varandra och för varandra i en miljö där du får utvecklas tillsammans med andra.

På Volvogymnasiet får du både yrkeskompetens och högskolebehörighet. Vi erbjuder en teknikutbildning utöver det vanliga med suveräna möjligheter att i verkligheten tillämpa det du lär dig när du praktiserar hos något av de företag som våra elever tillhör.

Industritekniska programmet hos oss har en stark koppling till två företag på orten, Aurobay och Volvo. Det innebär att du redan under gymnasietiden får en visstidsanställning, praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. När du fullföljer dina studier på Volvogymnasiets industritekniska program erbjuder företagen både sommarjobb och en eventuell anställning efter studietiden.

 

Vilka är fördelarna med Volvogymnasiets industritekniska program?

Hos oss på Volvogymnasiet:

  • får du möjlighet att arbeta och tjäna egna pengar under loven
  • får du praktisera på företagen, både i Sverige och utomlands
  • får du en anställning under studietiden
  • får du möjlighet att också förbereda dig för högskolestudier
  • blir du förberedd för framtiden

Kontakta Volvogymnasiet om du vill veta mer om det industritekniska programmet!