Läsårstider & lovdagar

2019-2020

 

 

Hösttermin:    2019-08-15 – 2019-12-20
Åk 1 startar 19-08-15
Åk 2 startar 19-08-21
Åk 3 startar 19-08-19

Vårtermin:      2020-01-08 – 2020-06-12

Eleverna är lediga följande dagar:

Höstlov           28 oktober-1 november          (v44)
Sportlov         10-14 februari                               (v07)

Studiedag/
26 september      OBS! Gäller endast åk 2

Lovdag
11 mars             OBS! Gäller endast åk 1 och åk 2
4 maj                   OBS! Gäller endast åk 1
22 maj                OBS! Gäller samtliga elever

Påsklov           6-9 april                                 (v15)

Övriga aktiviteter :

Temadag        9 oktober
Friluftsdag:   25 november
15 maj (OBS! preliminärt datum)

Praktik, APL ArbetsPlatsförlagt Lärande:
APL åk 1 (Skövde):                                        Åk1     v05
APL åk 3 (Utlandspraktik Gent):          Åk3     v04-06
APL åk 3 (Skövde):                                        Åk3     v16-24

Under praktiken (APL) förekommer ingen undervisning på Västerhöjd.

Schemabrytande aktiviteter:
Luciafirande
Nationella prov