Attitydgrupp/Skolkonferens

Attitydgruppen/Skolkonferens är elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan.

Linnéa Aminoff

Årskurs 3

David Nero

Årskurs 3

David Haraldsson

Årskurs 2

Pauline Björk

Årskurs 2

Lukas Zander

Årskurs 1

Saga Nyberg

Årskurs 1

Benjamin Engvall

Årksurs 1