Attitydgrupp/Skolkonferens

Attitydgruppen/Skolkonferens är elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan.

Elin Herbertsson

Årskurs 3

Rasmus Johansson

Årskurs 3

Jonathan Ekhäll

Årskurs 3

Linnéa Aminoff

Årskurs 2

David Nero

Årskurs 2

David Haraldsson

Årskurs 1

Pauline Björk

Årskurs 1