Kursplan

Vår skola är unik eftersom vi erbjuder två utbildningar i en, vilket ger dig högskolekompetens och ett yrke inom något av våra 5 yrkesområden. Detta har vi möjlighet att lösa genom att du kan läsa ett utökat program, med upp till 3 300p.

Utöver våra yrkeskurser som alla läser erbjuder vi också utökade kurser där eleverna kan läsa upp till Matematik 5, upp till Engelska /, Moderna språk steg 3, upp tlll Fysik 2 och Kemi 1. Vi erbjuder också Historia 1a1 och 1a2 samt samhällskunskap 1a1 och 1a2.

Här hittar du hela poängplanen enligt GY11

Öppna poängplan (PDF)

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5100
Svenska 1100
Matematik 1a100
Samhällskunskap 1 a150
Idrott och hälsa 1100
Historia 1a150
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 1a150

Programgemensamma karaktärsämnen

Människan i industrin 1100
Produktionsutrustning 1100
Industritekniska processer 1100
Produktionskunskap 1100

Inrikting produkt- och maskinteknik

Datorstyrd produktion 1100
Produktionsutrustning 2100
Produktutveckling 1100

Programfördjupning

Matematik 2a100
Matematik 3c100
Underhåll driftsäkerhet100
Industritekniska processer 2100
CAD/CAM100
Engelska 6100
Yrkesinriktning (se separat rubrik)300

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete100

Individuellt val

Se valbara kurser100
Se valbara kurser100

Valbara och utökade kurser

Information och kommunikation 1100
Verktygs- och materialhantering100
Samhällskunskap 1a250
Historia 1a250
Produktionsutrustning 3100
Mekatronik 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Moderna språk år 1100
Fysik 1150
Matematik 4100
Matematik 5100
Kemi 1100
Fysik 2100
Engelska 7100
Idrott och hälsa 2100
Estetisk kommunikation 1100

Yrkesinrikting, 300 poäng

Servicetekniker

Ellära 1100
Ellära 2100
Programmerbara styrsystem100

Underhållstekniker

Underhåll Hydraulik och pneumatik100
Underhåll Lager och smörjning100
Svets grund100

Produktionstekniker

Industriteknisk fördjupning 150
Industriteknisk fördjupning 250
Produktionskunskap 2100
Allmän automationsteknik100

Automatiseringstekniker

Datorstyrd produktion 2100
Datorstyrd produktion 3100
Industritekniska processer 3100

Gjuteritekniker

Datorstyrd produktion 2100
Industritekniska processer 3100
Industritekniska processer 4100