Temadagar på Volvogymnasiet

Vi har alltid minst 3 temadagar på ett läsår.

Temadag 1:

År1: föreläsare bjuds in och vi gör grupparbete tillsammans enligt dagens tema
År2: Alla elever åker till Boda Borg tillsammans med lärare
År3: föreläsare bjuds in och vi gör grupparbete tillsammans enligt dagens tema

Temadag 2:

Volleybollturnering på Arenan för hela skolan

Temadag 3:

Friluftsdag för hela skolan! Finns massor av olika aktiviteter att välja på.