Gymnasiearbete

I årskurs 3 gör elever ett gymnasiearbete där man arbetar tillsammans i ett projekt. Gruppen består vanligtvis av 4-5 elever där eleverna kommit överens om en gemensam teknikprodukt som ska tillverkas.

Gymnasiearbetet genomförs som ett projekt, varje elev skriver en rapport och avslutas med en Teknikmässa där produkten visas och testas för anhöriga, anställda på Volvo samt övriga intresserade.