Attitydgrupp/Skolkonferens

Attitydgruppen/Skolkonferens är elevrepresentanter som arbetar med att skapa aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan.

Sara Engquist

Årskurs 3

Carl Alm

Årskurs 3

Elin Herbertsson

Årskurs 2

Rasmus Johansson

Årskurs 2

Jonathan Ekhäll (åk1)

Årskurs 2

Linnéa Aminoff

Årskurs 1

Hugo Larsson

Årskurs 1